Double Three & Triple Three Elliott Wave

– Double Three Correction

Sebelum ini kita sudah lihat jenis-jenis corrective pattern yang ada di dalam Elliott Wave, tetapi itu hanyalah single pattern, seperti namanya double three ini berlaku apabila terdapat 2 jenis corrective pattern yang bergabung.

Sebagai contoh lihat gambar contoh di atas dimana wave W membuat pattern regular flat dan wave Y adalah pattern ZigZag.

Contoh kedua adalah wave W membuat regular flat dan wave Y membuat contracting triangle pattern.

Di dalam Elliott Wave gabungan ini biasanya dipanggil sebagai “Complex Pattern” atau “Complex Correction”. Di sini lah keramaian trader akan mula keliru apabila mereka cuba untuk kita wave dalam market.

Guidelines Untuk Double Three:

* Gabungan antara corrective pattern akan di lebel sebagai W,X,Y.

* Wave W & wave Y boleh menjadi ZigZag, Flat, Double Three atau Triple Three.

* Wave X boleh menjadi apa-apa jenis corrective pattern.

Fibonacci Ratio Untuk W,X,Y:

* Wave X boleh retrace hingga 50%, 61.8%, 78.6% wave W.

* Wave Y boleh bergerak hingga 61.8% atau 100% wave W.

* Wave Y tidak boleh melebihi 161.8% dari wave W.

5) Triple Three

Seperti double three tetapi berbanding hanya 2 jenis correction bergabung ianya 3 jenis correction pattern yang bergabung.

Guidelines Untuk Triple Three:

* Gabungan di antara 3 corrective pattern di lebel sebagai W,X,Y,X,Z.

* Wave W, wave Y, wave Z boleh membuat ZigZag, Flat, Double Three atau Triple Three.

* Wave X boleh menjadi apa-apa jenis corrective pattern.

Fibonacci Ratio Untuk W,X,Y,X,Z:

* Wave X persamaan dengan 50% atau 61.8% wave W.

* Wave Y tidak melebihi 161.8% wave W, jika lebih ianya mungkin adalah impulse wave 3.

* Wave Z boleh bergerak hingga 61.8% atau 100% wave W.