Elliott Wave ZigZag Pattern

Maksud corrective wave adalah pergerakan wave atau market yang bertentangan dengan arah trend market atau impulse wave.

Ketika di dalam fasa corrective wave ini biasanya akan berlakunya chart pattern dengan pattern ini kita dapat meramal pergerakan market akan datang sebagai contoh dapat ketahui bila pergerakan corrective tersebut akan tamat dan market sambung bergerak dalam impulse wave semula.

Chart Pattern yang pertama kita akan lihat adalah pattern ZigZag.

ZigZag(5,3,5)

Corrective ZigZag adalah antara correction pattern yang paling simple di dalam Elliott Wave.

Ini adalah guidelines untuk Elliott Wave ZigZag Pattern:

  • Correction ZigZag adalah dalam ABC dan mempunyai sub wave 5,3,5.
  • Wave A dan wave C selalunya memiliki jarak yang sama.
  • Correction ZigZag biasanya berlaku di wave 2.
  • Kebiasaan akan retrace hingga 61.8% daripada wave 1.

Dengan menggunakan guidelines tersebut kita dapat membuat anggaran di mana kemungkinan wave C akan tamat dan jangkakan market akan sambung bergerak menggikut arah trend market atau impulse wave.