TIme – Menunjukkan waktu news itu akan berlaku, ia akan ikut waktu lokasi anda.

Currency – Menunjukkan news tersebut untuk matawang negara mana contoh sekiranya ia menunjukkan GBP itu bermaksud matawang GBP yang akan effect.

Color – Warna kotak itu menunjukkan kekuatan yang ia kemunkinan akan beri kepada market, Putih maknanya low, Kuning adalah medium, dan merah bermakna kuat selalunya news atau event yang penting.

Forecast – Menunjukkan ramalan angka result news event tersebut.

Previous – Tunjuk angka sebelumnya

Actual – Menunjukkan angka yang sebenar apabila result news itu sudah keluar.